نیکوپک

تولید کننده تخصصی انواع دستگاه های صنایع غذایی

چرا نیکوپک ؟

برای ارائه باکیفیت ترین محصولات غذایی توام با رضایت مشتری، ضروری است تا کارگاه شما به دستگاه ها و ماشین آلاتی مجهز گردد که ضمن تولید محصولات باکیفیت، عملکردی آسان داشته باشد. شرکت نهامین صنعت کهندژ(نیکوپک) باتکیه بر علم و دانش فنی و بهره گیری از نیروهایی متخصص، سعی درتولید بهترین دستگاه های صنایع غذایی دارد.